Vertalen

Vertalen is het maken van een versie in een andere taal. Hertalen, dat gebruik ik liever. Ik vertaal Nederlands naar Engels en vice versa. De stijl en inhoud blijven intact, terwijl het toch een geheel nieuwe creatie is. Je wilt niet de oude taal ‘erdoorheen’ lezen.

Recente opdrachtgevers: Hanzedagen 2017, Wijnand Jongen, Uitgever Business Contact, Menno Lanting.